[PUBG] ข้อมูลอาวุธแต่ละชนิดแบบละเอียด

หัวข้อเนื้อหา

การเลือกใช้ปืนแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน แต่ผู้เล่นควรรู้และจำเป็นต้องรู้นั้นคือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับปืน เช่น ความแรงของกระสุนแต่ละนัด, Fire rate (ความเร็วของการลั่นกระสุน) เป็นต้น หากผู้เล่นยิ่งรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปืนมากเท่าไร เป็นการสร้างโอกาสความได้เปรียบมากกว่าคู่ต่อสู้นั่นเอง

บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของปืนทุกชนิดภายในเกม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ความเสียหายของกระสุนแต่ละนัด
  • Fire Rate
  • DPS (Damage per second) ความเสียหายต่อ 1 วินาที
  • ระยะเวลาที่ใช้ฆ่า

อาวุธโจมตีระยะประชิดและอาวุธอื่นๆ

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
Punch (ต่อย) 18 0.33 55 2.97
Superman Punch (กระโดดต่อย) 38 0.33 115 1.32
Pan (กระทะ) 80 0.75 107 1.50
Machete (มีดยาว) 60 0.75 80 1.50
Crowbar (ชะแลง) 60 0.75 80 1.50
Sickle (เคียว) 60 0.75 80 1.50
Crossbow (หน้าไม้) 105 3.80 28 3.80

อาวุธประเภทปืนพก (Pistols)

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
Sawed-off (ลูกซองสั้น) 160 0.24 640 0.25
R1895 55 0.40 138 1.20
R45 55 0.25 220 0.75
P1911 41 0.11 373 0.44
P92 35 0.13 259 0.54
P18C 23 0.06 383 0.42

อาวุธประเภทปืนลูกซอง (Shotgun)

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
S686 216 0.20 1080 0
S1897 216 0.75 288 0
S12K 198 0.25 792 0

อาวุธประเภทปืนกลเบา (SMG)

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
Tommy Gun 40 0.086 467 0.34
UMP9 39 0.092 423 0.37
Vector 34 0.055 624 0.22
UZI 26 0.048 542 0.29

อาวุธประเภทปืนไรเฟิลจู่โจม (Assault Rifles) และ LMG

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
M416 43 0.086 502 0.26
M16A4 43 0.075 573 0.22 / 0.26
Scar-L 43 0.096 448 0.29
QBZ 95 43 0.092 466 0.28
AUG A3 43 0.086 502 0.26
M249 45 0.075 600 0.23
DP-28 51 0.109 468 0.33
AKM 49 0.100 490 0.30
Beryl M762 47 0.086 547 0.26
Groza 49 0.080 613 0.24

อาวุธประเภทสไนเปอร์ไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ (DMR)

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
VSS 41 0.086 479 0.26
Mini 14 46 0.100 460 0.30
QBU 48
SKS 53 0.100 530 0.20
SLR 58 0.100 580 0.20
MK14 61 0.090 678 0.18

อาวุธประเภทสไนเปอร์ไรเฟิล (Sniper Rifle)

อาวุธ ความเสียหาย/นัด Fire Rate DPS เวลาที่ใช้ฆ่า
Win94 66 0.60 110 1.20
Kar98k 75 1.90 39 3.80
M24 88 1.80 49 1.80
AWM 120 1.85 65 1.85

ข้อมูลอาวุธจากตารางหรือ Chart นั้น บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของอาวุธเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง ปืนแต่ละชนิดมีแรงดีดหรือแรงถีบต่างกัน อีกทั้งยังมีของแต่งปืนเพื่อเพิ่มความสามารถของปืนอีกด้วย

บทความอื่นๆของ PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Facebook
Twitter
GameGuideTH

GameGuideTH

Web Developer | Web Designer | Gamer | Blogger
คุณอาจสนใจบทความนี้