[Mist Survival] ยาและวิธีรักษาอาการบาดเว็บ

หัวข้อเนื้อหา

“ยา” เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต หากไม่มียารักษาก็ยากที่จะเอาชีวิตรอดจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบาดเจ็บ การหายาชนิดต่างๆไว้ล่วงหน้า เปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์เช่นนี้

อาการบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น โดนสัตว์ป่าทำร้าย, พลัดตกจากที่สูง, ถูกยิง เป็นต้น ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นและระดับความรุนแรง

ระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ ระดับความรุนแรง ยา คำอธิบาย
Slightly Wounded เล็กน้อย Self Healing บาดเจ็บเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องใช้ Bandage (ผ้าพันแผล) เนื่องจากตัวละครสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเองได้
Wounded ปานกลาง Self Healing บาดเจ็บปานกลางไม่จำเป็นต้องใช้ Bandage (ผ้าพันแผล) เนื่องจากตัวละครสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเองได้ ถ้าหากใช้ผ้าพันแผล ตัวละครจะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น
Severely Wounded รุนแรง Bandage บาดเจ็บรุนแรงส่งผลให้ติดสถานะ Bleeding (เลือดออก) จำเป็นต้องใช้ Bandage (ผ้าพันแผล) โดยทันที หากไม่ได้รับการรักษาหลอดพลังชีวิตจะลดเร็วมาก และจะตายภายในไม่กี่ชั่วโมง

อาการบาดเจ็บอื่นๆที่เกิดจากอาหารและอุบัติเหตุ

อาการบาดเจ็บ ยา คำอธิบาย
Sprained Ankle Painkiller, Booze, Self Healing การบาดเจ็บที่เท้าหรืออาการข้อเท้าแพลง ส่งผลทำให้ตัวละครไม่สามารถวิ่งได้ หากใช้ยาแก้ปวดหรือเหล้า จะช่วยให้อาการบาดเจ็บหายเร็วขึ้น
Food Poisoning Antibiotic, Self Healing อาหารเป็นพิษเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารดิบหรือเน่าเสีย และดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ส่งผลหลอดระดับความหิวและความกระหายถูกจำกัด (ประมาณ 60%)

การบาดเจ็บที่ค่อนข้างอันตรายมีอยู่อย่าง ได้แก่ Severely Wounded และ Sprained Ankle เนื่องจาก Severely Wounded เป็นอาการบาดเจ็บที่สาหัสทำให้เลือดออก หากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจทำให้ตายได้ และ Sprained Ankle เป็นอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าส่งผลให้ตัวละครไม่สามารถวิ่งได้ ทำให้การหนีสัตว์ป่าหรือผีซอมบี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ยา

Item ยา คำอธิบาย
Bandage ผ้าพันแผล ใช้สำหรับรักษาแผลหรืออาการบาดเจ็บ Wounded
Painkiller ยาแก้ปวด ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดที่เกิดจาก Sprained Ankle
Booze เหล้า ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดที่เกิดจาก Sprained Ankle
Antibiotic ยาปฏิชีวนะ ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจาก Food Poisoning

Bandage เป็นยาที่หาได้ค่อนข้างยากและต้องใช้เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าผู้เล่นสามารถผลิตหรือ Craft ขึ้นเองได้ แต่การผลิตนั้นจำเป็นต้องใช้เหล้า (Booze) เป็นส่วนประกอบ ทำให้เหล้าเป็นของที่หาได้ค่อนข้างยากเช่นกัน

บทความอื่นๆของ Mist Survival

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Thanatsoft

Thanatsoft

Web Developer | Web Designer | Gamer | Blogger