[PUBG] ข้อมูลอาวุธแต่ละชนิดแบบละเอียด

การเลือกใช้ปืนแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน แต่ผู้เล่นควรรู้และจำเป็นต้องรู้นั้นคือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับปืน เช่น ความแรงของกระสุนแต่ละนัด, Fire rate (ความเร็วของการลั่นกระสุน) เป็นต้น หากผู้เล่นยิ่งรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปืนมากเท่าไร เป็นการสร้างโอกาสความได้เปรียบมากกว่าคู่ต่อสู้นั่นเอง บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของปืนทุกชนิดภายในเกม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความเสียหายของกระสุนแต่ละนัด Fire Rate DPS (Damage per second) ความเสียหายต่อ 1 วินาที ระยะเวลาที่ใช้ฆ่า อาวุธโจมตีระยะประชิดและอาวุธอื่นๆ อาวุธ…

View More [PUBG] ข้อมูลอาวุธแต่ละชนิดแบบละเอียด