[Mist Survival] วิธีหาอาหารและน้ำสะอาด

หัวข้อเนื้อหา

“อาหาร” มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหาร ดังนั้นเกมเอาชีวิตรอดแบบเสมือนจริงนั้นจำเป็นต้องมีระบบความหิวหรือความกระหาย เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการเอาชีวิตรอดเช่นกัน หากไม่มีอาหาร เมื่อนั้นอาจหมายถึงจุดจบของชีวิต

สถานะผิดปกติ

ชื่อสถานะ คำอธิบาย
Starving เมื่อระดับความหิวลดลงถึงขีดสุด ตัวละครจะติดสถานะ Starving  แก้ได้โดยการกินอาหาร เช่น เนื้อสัตว์, Beef Can, Can Fruit เป็นต้น
Dehydrate เมื่อระดับความกระหายน้ำลดลงถึงขีดสุด ตัวละครจะติดสถานะ Dehydrate แก้ได้โดยการกินน้ำดื่ม
Food Poisoning หากผู้เล่นรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ (Raw) หรือน้ำดื่มจากแอ่งน้ำโดยไม่ผ่านการต้ม ทำให้มีโอกาสติดโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) แก้ได้โดยการรอให้ตัวละครฟื้นฟูตัวเอง (Self Healing) หรือการกินยา Antibiotic

อาหาร

ภายในเกมสามารถแบ่งอาหารได้เป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ “อาหารสำเร็จรูป” และ “อาหารดิบ” ซึ่งอาหารสำเร็จรูปนั้นสามารถรับประทานได้ทันที แต่อาหารดิบนั้นสามารถรับประทานทันทีได้เช่นกัน แต่อาจจะมีผลเสียกับตัวละคร การกินเนื้อสัตว์ดิบ (Raw) อาจจะมีโอกาสติดโรค “อาหารเป็นพิษ” จะทำให้สูญเสียพลังชีวิตในระหว่างที่เป็นโรคนี้ ผู้เล่นอาจจะต้องพึ่งยารักษาโรคอาหารเป็นพิษ (Antibiotic)

รายชื่ออาหารสำเร็จรูป

Item คำอธิบาย
Cola เครื่องดื่มกระป๋องโคล่า (โค๊ก) เมื่อดื่มจะลดความกระหายของน้ำ
Beef Can เนื้อวัวกระป๋อง เมื่อรับประทานจะลดความหิว แต่จะเพิ่มความกระหายน้ำเล็กน้อย
Can Fruit ผลไม้กระป๋อง เมื่อรับประทานจะลดความหิวและความกระหายน้ำ
Tomato Sauce Can ซองมะเขือเทศกระป๋อง สามารถเก็บได้นานถาวรโดยไม่เน่าเสีย เมื่อรับประทานจะลดความหิวและความกระหายน้ำเพียงเล็กน้อย
Chocolate Bar ช็อคโกแลตแท่ง เมื่อรับประทานจะลดความหิวเพียงเล็กน้อย
MRE อาหารเกรดกองทัพ (ทหาร) เมื่อรับประทานจะลดความหิวอย่างมากและลดความกระหายของน้ำอย่างมาก

สิ่งที่ง่ายที่สุดในลดระดับความหิว คือการบริโภคอาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปสามารถหาได้จากการสำรวจตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน, อาคาร, รถยนต์ เป็นต้น อาหารเหล่านี้สามารถดื่มหรือรับประทานได้ทันที

“เนื้อสัตว์” การรับประทานเนื้อสัตว์นั้นย่อมดีกว่าการรับประทานอาหารสำเร็จรูป เพราะว่าเนื้อสัตว์นั้นสามารถหาได้ง่ายกว่าอาหารสำเร็จรูป แต่ข้อเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเนื้อสัตว์คือ อาหารสามารถเน่าเสียได้ตามกาลเวลา

วิธีการประกอบอาหาร

การย่างไก่

เนื้อสัตว์สามารถหาได้จากไก่ (Small Animal Meat) และหมี (Big Animal Meat) สำหรับการปรุงให้อาหารสุกนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดนั่นคือการนำมาย่างบน Grill Stand โดยใช้เชื้อเพลิงจาก Basic Fire ผู้เล่นสามารถสร้างตะแกรงย่างไว้บนกองไฟได้เลย

การเล่นเนื้อไก่

การแล่เนื้อหมี

“การชำแหละ” หรือการแล่เนื้อสัตว์ สัตว์ขนาดเล็กกับสัตว์ขนาดใหญ่จะมีวิธีแล่ต่างกัน และอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการแล่เนื้อคือมีด (Combat Knife)

  • การแล่เนื้อไก่ (สัตว์ขนาดเล็ก) สามารถทำได้โดย “กดปุ่ม i –> เลือกหมวด Harvest –> ลากตัวไก่ไปไว้ทางช่องขวามือ –> คลิปปุ่ม HARVEST” และสำหรับการแล่เนื้อหมี (สัตว์ขนาดใหญ่)
  • การแล่เนื้อหมี (สัตว์ขนาดใหญ่) สามารถทำได้โดย “กดปุ่ม E ที่ตัวหมี –> ทางช่องขวามือให้เลือกส่วนลำตัวหมี –> คลิกเพิ่มจำนวนเนื้อที่ต้องการ –> คลิปปุ่ม BUTCHER!”

ปรุงอาหาร

“การปรุงอาหาร” โดยการย่าง สิ่งคือสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความร้อนจากไฟ สำหรับการจุดไฟจำเป็นต้องมีของดังนี้

  • ไม้ขีดไฟ (Matches)
  • เปลือกไม้ (Tree Bark)
  • ฟืน (FireWood)
  • น้ำมันก๊าด (Low-Grad Fual)

น้ำมันก๊าดไม่จำเป็นสำหรับการจุดไฟให้ติด แต่ถ้าหากมีน้ำมันก๊าดจะมีโอกาสจุดไฟติดเพิ่มขึ้นเป็น 160% ซึ่งถ้าหากไม่มีจะมีโอกาสจุดไฟติด 60% ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง คาดว่าไม่น่าจะเกิน 3 ครั้ง ในการจุดไฟให้ติดถ้ามีโอกาสติด 60%

เมื่อจุดไฟติดแล้ว ให้เนื้อสัตว์ดิบไปวางไว้บนช่อง Grill Stand จากนั้นให้รอสักครู่ ใช้เวลาไม่นานเนื้อสัตว์ก็จะสุก พร้อมรับประทาน เมื่อสุกแล้วให้รีบนำเนื้อสัตว์ออกจากตะแกรง เพราะว่าหากไม่นำออกมา ความร้อนจากไฟอาจทำให้เนื้อสัตว์ไหม้ (Burn)

น้ำ

วิธีลดระดับความกระหายนั่นคือการดื่ม “น้ำ” แต่น้ำที่เห็นนั้นอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด ผู้เล่นต้องนำน้ำจากแม่น้ำไปผ่านมาต้มก่อน โดยใช้ Water Purifier จึงสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย หากน้ำไม่สะอาดจะมีการเขียนบอกไว้ว่า “Unsafe Water” หากดื่มน้ำไม่สะอาดเข้าไป ทำให้มีโอกาสติดโรคอาหารเป็นพิษได้

Water Purifier

ผู้เล่นต้อง Craft “Bucket” หรือถังตักน้ำ ซึ่งถังตักน้ำนี้สามารถบรรจุน้ำได้สูงสุด 10 ลิตร ให้น้ำถังไปตักน้ำจากแม่น้ำแล้วเอามาใส่ไว้ใน Water Purifier จากนั้นให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับจุดไฟดังนี้

  • ไม้ขีดไฟ (Matches) จำนวน 1 กล่อง
  • เปลือกไม้ (Tree Bark) จำนวน 4 อัน
  • ฟืน (FireWood) จำนวน 4 อัน

การต้มน้ำหรือการกรองน้ำ 1 ครั้ง อุปกรณ์ Water Purifier สามารถบรรจุน้ำได้สูงสุด 16 ลิตร แนะนำว่าควรใส่น้ำเข้าไปให้เต็มก่อนเริ่มต้นการต้มน้ำ เพราะการจุดไฟเพื่อต้มน้ำจะใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเท่ากัน ไม่ว่าจะต้มน้ำจำนวนกี่ลิตร เพราะฉะนั้นในหนึ่งครั้งควรต้มน้ำ 16 ลิตร จึงคุ้มว่ามากที่สุด

Water Barrel

เมื่อผู้เล่นมีปริมาณน้ำสะอาดจำนวนมากแล้ว สามารถ Craft “Water Barrel” หรือถังเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสะอาดสำรอง ถังเก็บน้ำสามารถบรรจุน้ำได้สูงสุด 100 ลิตร นับว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากพอสมควร แต่ถ้าหากผู้เล่นเอาน้ำที่ไม่สะอาด (Unsafe Water) ไปใส่ในถังน้ำที่มีน้ำสะอาดอยู่แล้ว สถานะของน้ำจะเปลี่ยนไปเป็น Unsafe ทันที

บทความอื่นๆของ Mist Survival

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Thanatsoft

Thanatsoft

Web Developer | Web Designer | Gamer | Blogger